Nov 17, 2019   3:28 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data visualization using sky metaphor
Written by (author): Ing. Martin Jakubéci
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Mgr. Alena Martonová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia dát pomocou metafory hviezdnej oblohy
Summary:Základom každej vizualizácie sú údaje, ktoré môžu byť rôzneho druhu. Zaujímavé sú najmä zložitejšie štruktúry, ako často používané grafy, ich zovšeobecnenie hypergrafy a viacrozmerné údaje. Hypergrafy majú veľký potenciál, ale nie sú natoľko rozšírené. Uplatnenie by mohli nájsť pri reprezentácii zložitých vzťahov, napríklad ontológií pomocou tematických máp. Dôležité aspekty vizualizácie sú tiež interaktivita a pri rozsiahlych údajoch zhlukovanie. Vizualizácia dát môže využívať rôzne metafory zobrazenia. Použitie zobrazenia pomocou metafory má za ciel lepšie priblížiť používateľovi zobrazované dáta tým, že dáta sú zobrazované pomocou používateľovi známych obrazov. Táto diplomová práca prináša nový prístup k priestorovej vizualizácii hypergrafov a viacrozmerných údajov metaforickým zobrazením hviezdnej oblohy.
Key words:metafora, hypergraf, hviezdy, hmloviny, vizualizácia, viacrozmerné

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited