24. 1. 2020  6:51 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia dát pomocou metafory hviezdnej oblohy
Autor: Ing. Martin Jakubéci
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Mgr. Alena Martonová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia dát pomocou metafory hviezdnej oblohy
Abstrakt:Základom každej vizualizácie sú údaje, ktoré môžu byť rôzneho druhu. Zaujímavé sú najmä zložitejšie štruktúry, ako často používané grafy, ich zovšeobecnenie hypergrafy a viacrozmerné údaje. Hypergrafy majú veľký potenciál, ale nie sú natoľko rozšírené. Uplatnenie by mohli nájsť pri reprezentácii zložitých vzťahov, napríklad ontológií pomocou tematických máp. Dôležité aspekty vizualizácie sú tiež interaktivita a pri rozsiahlych údajoch zhlukovanie. Vizualizácia dát môže využívať rôzne metafory zobrazenia. Použitie zobrazenia pomocou metafory má za ciel lepšie priblížiť používateľovi zobrazované dáta tým, že dáta sú zobrazované pomocou používateľovi známych obrazov. Táto diplomová práca prináša nový prístup k priestorovej vizualizácii hypergrafov a viacrozmerných údajov metaforickým zobrazením hviezdnej oblohy.
Klíčová slova:metafora, hypergraf, hviezdy, hmloviny, vizualizácia, viacrozmerné

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně