Nov 11, 2019   8:20 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Representation of programs in graphs and their execution
Written by (author): Ing. Michal Kottman
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reprezentácia programu pomocou grafu a jeho vykonávanie
Summary:Práca sa venuje problematike vizuálneho programovania a vizuálnych programovacích jazykov ako prostriedku na vytváranie, úpravu a vykonávanie vizuálnych programov. Uvádza niekoľko výhod ale aj nevýhod tohto prístupu. Práca podáva potrebné definície a uvádza klasifikáciu existujúcich vizuálnych programovacích jazykov a ich paradigiem. Uvedené sú tiež viaceré formálne prostriedky špecifikácie týchto jazykov spolu s ich opisom. Analyzované sú existujúce vizuálne prostredia a jazyky a pre tieto riešenia sú uvedené ich najzaujímavejšie vlastnosti. Práca sa ďalej venuje reprezentácií programov formou grafu a uvádza možnosti využitia a tvorby programov pomocou grafu. V práci je ďalej navrhnutá notácia na zápis softvéru založená na hypergrafe. Pomocou tejto notácie je navrhnutý vizuálny jazyk, jeho syntax a vykonávací model. Na záver práce je opísané vizuálne prostredie pre vytváranie a vykonávanie navrhnutého vizuálneho jazyka.
Key words:hypergraf, vizuálne programovanie, reprezentácia programu, programovací jazyk

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited