25. 1. 2020  18:47 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Reprezentácia programu pomocou grafu a jeho vykonávanie
Autor: Ing. Michal Kottman
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Reprezentácia programu pomocou grafu a jeho vykonávanie
Abstrakt:Práca sa venuje problematike vizuálneho programovania a vizuálnych programovacích jazykov ako prostriedku na vytváranie, úpravu a vykonávanie vizuálnych programov. Uvádza niekoľko výhod ale aj nevýhod tohto prístupu. Práca podáva potrebné definície a uvádza klasifikáciu existujúcich vizuálnych programovacích jazykov a ich paradigiem. Uvedené sú tiež viaceré formálne prostriedky špecifikácie týchto jazykov spolu s ich opisom. Analyzované sú existujúce vizuálne prostredia a jazyky a pre tieto riešenia sú uvedené ich najzaujímavejšie vlastnosti. Práca sa ďalej venuje reprezentácií programov formou grafu a uvádza možnosti využitia a tvorby programov pomocou grafu. V práci je ďalej navrhnutá notácia na zápis softvéru založená na hypergrafe. Pomocou tejto notácie je navrhnutý vizuálny jazyk, jeho syntax a vykonávací model. Na záver práce je opísané vizuálne prostredie pre vytváranie a vykonávanie navrhnutého vizuálneho jazyka.
Klíčová slova:hypergraf, vizuálne programovanie, reprezentácia programu, programovací jazyk

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně