Nov 17, 2019   10:41 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Software development in 3D space
Written by (author): Ing. Martin Ľudvík
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba programov v 3D prostredí
Summary:Vývoj softvéru a jeho údržba sú veľmi nákladné a problémy týkajúce sa intelektuálneho pochopenia vývoja nových programov rýchlo narastajú. Predchádzajúci výskum ukázal, že použitie 3D vizualizácií softvéru môže v tomto smere priniesť praktické výhody. Tento projekt si kladie za cieľ zmapovať súčasnú situáciu v oblasti vizualizácie softvérových systémov a vizuálneho programovania. Zaoberá sa rôznymi grafickými reprezentáciami softvéru a tiež spôsobom interkacie medzi nimi. Následne hľadá alternatívne prístupy k tvorbe programov za pomoci vizualizácie a interakcie v 3D priestore.
Key words:vizuálne programovanie, interakcia, 3D grafika

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited