Nov 22, 2019   6:29 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualization of program execution in 3D environment
Written by (author): Ing. Ivan Ruttkay-Nedecký
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia vykonávania programu v 3D priestore
Summary:Beh programu predstavuje množstvo abstraktných činností. Ich porozumenie je nevyhnutné pre pochopenie programu ako celku. Závisí na predstavivosti človeka a často vyústi do vizualizácie. Práca sa zaoberá vizualizáciou vykonávania programu v trojrozmernom priestore. Výsledný systém má pomôcť lepšie pochopiť algoritmy obsiahnuté v programoch. Skúma problém z dvoch pohľadov. Práca opisuje problematiku sledovania a spracovania udalostí, ktoré počas vykonávania nastávajú - vykonanie metódy, nastavenie poľa, vytvorenie inštancie triedy a podobne. Spracovanie predstavuje extrakciu relevantných informácií potrebných pre vizualizáciu a ich zaznamenanie. Ďalej sa zaoberá samotnou vizualizáciou týchto udalostí. Hľadá spôsob, ako efektívne vizualizovať elementy programu (trieda, inštancia, metóda, pole) a vzťahy medzi nimi (trieda a jej inštancie, metódy a polia). Zaoberá sa spôsobom vizualizácie vykonávania programu pomocou animácie toku riadenia a toku údajov medzi týmito elementmi.
Key words:3D, vizualizácia, program

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited