Nov 22, 2019   9:03 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualizing graph structures using soap bubbles
Written by (author): Ing. Ľuboš Ukrop
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia grafových štruktúr pomocou mydlových bublín
Summary:Množstvo informácií má štruktúrovaný charakter a relačnú povahu. Takéto informácie môžu byť prirodzene reprezentované grafmi. Bežným spôsobom, ako dosiahnuť zlepšenie ľudského porozumenia grafu, je vizualizovať ho. Existuje veľa štúdií zaoberajúcich sa touto problematikou, pričom väčšina z nich sa opiera o konvenčné prostriedky grafickej reprezentácie elementov grafu. V tejto práci prezentujeme experimentálny algoritmus založený na technike strunového modelu, ktorý sa snaží o vizualizáciu grafových štruktúr pomocou realisticky vykreslených 3D zhlukov mydlových bublín. Pre jeho demonštráciu bol implementovaný jednoduchý interaktívny vizualizačný systém. Práca obsahuje podrobný opis procesu vývoja vizualizačného systému a samotného algoritmu, spolu so zhodnotením jeho možností a problémov spojených s jeho použitím.
Key words:mydlové bubliny, vizualizácia grafov, vizualizácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited