Dec 9, 2019   5:38 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generating documentation from source code
Written by (author): Ing. Péter Kósa
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Táto práca sa zaoberá problematikou generovania softvérovej dokumentácie a analýzou zdrojových kódov. Ďalej sa venuje aj meraniu vlastností softvéru. Opisuje niektoré konkrétne metriky ako aj ich výpočet. Následne je popísaný skriptovací jazyk Lua a spôsob tvorby objektovo-orientovaného kódu v tomto jazyku. V časti "Analýza problémovej oblasti", sú uvedené niektoré v súčasnosti používané nástroje, ktoré sa zaoberajú analýzou zdrojových kódov za účelom získania metrík. Dôležitou časťou dokumentu sú aj spôsoby reprezentácie metrík. Sú uvedené výhody aj nevýhody spôsobov ich reprezentácie. Cieľom tejto práce bolo rozšírenie funkcionalít nástroja LuaDocer. Nástroj bol vylepšený v oblasti získavania metrík. Ďalším výstupom tejto práce je modul comments, ktorý bol implementovaný za účelom parsovania rôznych komentárov. Začlenením tohto modulu do nástroja LuaDocer sme ho rozšírili aj v oblasti dokumentácie zdrojových súborov.
Key words:analýza softvéru, metriky zdrojového kódu, Lua

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited