Nov 15, 2019   3:46 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of query languages and magic lenses in graph visualization
Written by (author): Ing. Zuzana Číková
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie dopytovacích jazykov a magických šošoviek pri vizualizácii grafov
Summary:Množstvo vzťahov medzi entitami reálneho sveta sa dá reprezentovať štruktúrou grafu. Na to, aby mohli byť abstraktné dáta efektívne skúmané, je potrebné definovať prostriedky, ktoré činnosť dolovania v dátach uľahčia. Práca pojednáva najmä o možnostiach zlepšenia možností interakcie používateľa s vizualizáciou. Sú analyzované základné typy dátových modelov pre reprezentáciu grafov, dopytovacie jazyky pre prácu s týmito modelmi a základné princípy vizualizácie a interakcie. Na základe rešeršu existujúcich riešení bolo navrhnutých niekoľko mechanizmov na vylepšenie práce s vizualizáciou, zavádzajúcich nové prvky interakcie, najmä možnosť využitia dopytovacieho jazyka pre modifikáciu vizualizácie hypergrafu v kombinácii s magickou šošovkou.
Key words:magické šošovky, 3D vizualizácia, hypergraf, dopytovacie jazyky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited