Dec 12, 2019   3:39 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data Visualization Using Metaphors Inspired by Visualization of Biological Processes
Written by (author): Ing. Peter Mindek
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia dát pomocou metafor inšpirovaných vizualizáciou biologických procesov
Summary:Tento projekt sa venuje téme vizualizácie informácií s využitím rôznych biologických metafor, ktoré uľahčujú prehliadanie veľkých množín dát a pochopenie súvislostí medzi vizualizovanými dátami. Opísané sú rôzne prístupy k vizualizácií organických objektov slúžiacich ako biologické metafory, či už prostredníctvom metód počítačovej grafiky, alebo vedeckej vizualizácie. V práci sú okrem metód vizualizácie grafov analyzované taktiež rôzne algoritmy používané vo vedeckej vizualizácii, ktoré boli inšpiráciou pre vytvorenie metódy vizualizácie grafov využívajúcej metaforu biologických neurónových sietí. Analyzované metódy a algoritmy vedú k vytvoreniu aplikácie schopnej generovať vizualizácie dát s grafovou štruktúrou s využitím biologických metafor. Navrhnutý algoritmus bol implementovaný a otestovaný na rôznych grafov reprezentujúcich syntetické i reálne dáta.
Key words:metafory, vedecká vizualizácia, vizualizácia grafov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited