24. 1. 2020  6:36 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia dát pomocou metafor inšpirovaných vizualizáciou biologických procesov
Autor: Ing. Peter Mindek
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia dát pomocou metafor inšpirovaných vizualizáciou biologických procesov
Abstrakt:Tento projekt sa venuje téme vizualizácie informácií s využitím rôznych biologických metafor, ktoré uľahčujú prehliadanie veľkých množín dát a pochopenie súvislostí medzi vizualizovanými dátami. Opísané sú rôzne prístupy k vizualizácií organických objektov slúžiacich ako biologické metafory, či už prostredníctvom metód počítačovej grafiky, alebo vedeckej vizualizácie. V práci sú okrem metód vizualizácie grafov analyzované taktiež rôzne algoritmy používané vo vedeckej vizualizácii, ktoré boli inšpiráciou pre vytvorenie metódy vizualizácie grafov využívajúcej metaforu biologických neurónových sietí. Analyzované metódy a algoritmy vedú k vytvoreniu aplikácie schopnej generovať vizualizácie dát s grafovou štruktúrou s využitím biologických metafor. Navrhnutý algoritmus bol implementovaný a otestovaný na rôznych grafov reprezentujúcich syntetické i reálne dáta.
Klíčová slova:metafory, vedecká vizualizácia, vizualizácia grafov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně