Dec 9, 2019   3:58 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Smart camera motion in 3D graphs
Written by (author): Ing. Michal Paprčka
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Michal Kottman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentný pohyb kamerou pri prehliadaní 3D grafov
Summary:Prvá časť práce sa venuje problematike pohybu kamery so zreteľom na zachovanie kontextu. Analyzuje a hodnotí existujúce prístupy k zachovaniu kontextu a hľadaniu najlepšieho pohľadu. Tiež hodnotí existujúce prístupy ku generovaniu trajektórie kamery počas pohybu medzi objektami záujmu v grafe a ich použitie v praxi. Analyzuje a hodnotí jednotlivé prístupy práce s dôležitosťou informácie a jej určenia na základe štruktúry grafov. V druhej časti práce je navrhnutý prístup k definovaniu trajektórie a natočenia kamery, ktorý berie ohľad na požiadavky používateľa prostredníctvom niekoľkých metrík. Následne sú zhodnotené dosiahnuté výsledky pri použití tohto prístupu na základe vizuálnych vlastností navrhnutého riešenia a prostredníctvom kvantifikačných metrík.
Key words:vizualizácia, inteligentný, pohyb, kamera, graf

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited