21. 1. 2020  1:40 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inteligentný pohyb kamerou pri prehliadaní 3D grafov
Autor: Ing. Michal Paprčka
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kottman
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inteligentný pohyb kamerou pri prehliadaní 3D grafov
Abstrakt:Prvá časť práce sa venuje problematike pohybu kamery so zreteľom na zachovanie kontextu. Analyzuje a hodnotí existujúce prístupy k zachovaniu kontextu a hľadaniu najlepšieho pohľadu. Tiež hodnotí existujúce prístupy ku generovaniu trajektórie kamery počas pohybu medzi objektami záujmu v grafe a ich použitie v praxi. Analyzuje a hodnotí jednotlivé prístupy práce s dôležitosťou informácie a jej určenia na základe štruktúry grafov. V druhej časti práce je navrhnutý prístup k definovaniu trajektórie a natočenia kamery, ktorý berie ohľad na požiadavky používateľa prostredníctvom niekoľkých metrík. Následne sú zhodnotené dosiahnuté výsledky pri použití tohto prístupu na základe vizuálnych vlastností navrhnutého riešenia a prostredníctvom kvantifikačných metrík.
Klíčová slova:vizualizácia, inteligentný, pohyb, kamera, graf

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně