Nov 13, 2019   7:52 a.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualization of data in time
Written by (author): Ing. Adam Pažitnaj
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizovanie dát v čase
Summary:Analýza vizualizovaných dát je náročná činnosť a vyžaduje si veľké sústredenie. Často sa stáva, že náhodný ruch vyruší používateľa pri práci a ten zabudne, kde v práci skončil. Možným riešením takéhoto problému je vytvorenie aplikácie, ktorá by umožňovala používateľovi zaznamenávať svoju prácu vo forme záznamu a následné si nechať tento záznam prehrať. Zvlášť zaujímavé je poskytnúť mu možnosť vytvárania a prehrávania vetiev takto vzniknutého záznamu. Táto práca sa zaoberá práve analýzou a návrhom takejto funkcionality. Taktiež prezentuje realizáciu tejto funkcionality prostredníctvom implementácie modulu do existujúcej aplikácie. Zaujímavým aspektom tejto práce je aj prehrávanie viacerých vetiev záznamu súčasne vo viacerých obrazovkách. Práca sa tiež zaoberá analýzou rôznych techník vizualizácie dát v čase a ich rozdelením. V krátkosti analyzuje existujúce metódy animácie, ktoré sú tiež s touto témou späté.
Key words:záznam práce s grafom, vizualizácia, vetvenie nahrávky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited