15. 12. 2019  10:54 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizuálne sprístupňovanie informácií uložených v grafoch
Autor: Ing. Jakub Ukrop
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizuálne sprístupňovanie informácií uložených v grafoch
Abstrakt:Grafy sú často využívané na skúmanie štruktúry komplexných dát a existuje množstvo prístupov k ich vizualizácii. Väčšina existujúcich techník slúži len na zobrazovanie topológie grafu a nezaoberá sa prezentáciou informačného obsahu jednotlivých uzlov. Táto práca skúma možnosti sprístupňovania rôznych grafických informácií ako sú obrázky, texty alebo trojrozmerné objekty v uzloch zobrazovaného grafu. Cieľom práce je vytvoriť interaktívny 3D vizualizačný systém spájajúci prehliadanie štruktúry a obsahu grafu. Zameriavame sa na riešenie problémov so zobrazovaním a navigáciou špecifických pre tento prístup, najmä pomocou metód focus+context a modifikácií pružinového modelu.
Kľúčové slová:prekrývanie uzlov, vizuálny obsah, vizualizácia grafov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene