20. 1. 2020  6:30 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kombinácia deterministických a silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov
Autor: Ing. Gabriela Brndiarová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kombinácia deterministických a silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov
Abstrakt:Prezentovaná práca sa venuje predovšetkým problematike vizualizácie grafov v 3D priestore. Avšak, vzhľadom na neoddeliteľnosť tém, v sebe zahŕňa poznatky aj z oblasti zobrazovania grafov do 2D priestoru. Cieľom práce je ukázať možnosti kombinácie existujúcich deterministických a silovo-riadených algoritmov, poprípade ich doplnenie o ďalšie priestorové obmedzenia. Aplikáciou týchto algoritmov graf nadobúda, namiesto abstraktného zhluku uzlov a hrán, konkrétnejšie podoby, ktoré vedú k lepšej čitateľnosti grafu. V tejto práci je bližšie skúmané usporiadanie vrcholov v rovine a následná kombinácia týchto rovín.
Kľúčové slová:vizualizácia grafov, obmedzenia, graf

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene