Jun 5, 2020   3:39 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     Graduate
     
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The combination of deterministic and force-directed graph layout algorithms
Written by (author):
Department:
Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kombinácia deterministických a silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov
Summary:Prezentovaná práca sa venuje predovšetkým problematike vizualizácie grafov v 3D priestore. Avšak, vzhľadom na neoddeliteľnosť tém, v sebe zahŕňa poznatky aj z oblasti zobrazovania grafov do 2D priestoru. Cieľom práce je ukázať možnosti kombinácie existujúcich deterministických a silovo-riadených algoritmov, poprípade ich doplnenie o ďalšie priestorové obmedzenia. Aplikáciou týchto algoritmov graf nadobúda, namiesto abstraktného zhluku uzlov a hrán, konkrétnejšie podoby, ktoré vedú k lepšej čitateľnosti grafu. V tejto práci je bližšie skúmané usporiadanie vrcholov v rovine a následná kombinácia týchto rovín.
Key words:
vizualizácia grafov, obmedzenia, graf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited