Dec 13, 2019   4:13 p.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:System to support software visualization
Written by (author): Bc. Veronika Prochotská
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Binder, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém na podporu vizualizácie softvéru
Summary:Softvérové metriky poskytujú mocný nástroj na opis softvérového systému. Získavajú sa pomocou analýzy zdrojového kódu a poukazujú na mnohé vlastnosti softvéru. Pomocou tejto objektívnej kvantitatívnej miery vyjadrenej v čislach dokážeme nielen určiť kvalitu produktu alebo procesu, ale ju tiež predpovedať a hlavne zlepšovať. Implementovaním softvérových metrík vo forme grafických zobrazení prostredníctvom sady vizualizačných metód vyplýva pre používateľa množstvo výhod. Takýto grafický opis má vyššiu výpovednú hodnotu ako informácie podané obyčajným lineárnym textovým zobrazením. Vizualizácia metrík amplifikuje pochopenie softvéru, pomáha odhaliť skryté vzťahy a súvislosti či často sa opakujúce vzory. Primárnym cieľom práce je návrh modulárnej grafickej knižnice vhodnej sady metód vizualizácie softvérových metrík, integrovanej do inovatívneho IDE vývojového prostredia na editovanie a prezeranie zdrojového kódu. Práca identifikuje aspekty softvéru vhodné na vizualizáciu vo forme metrík ako dátového vstupu. Následne sa zaoberá rôznymi vizualizačnými metódami zachovávajúc princípy vhodného grafického zobrazenia. Ďalej analyzuje niektoré súčasné existujúce knižnice so zámerom identifikovať vhodný spôsob tvorby interaktívnej vizualizácie.
Key words:lua, vizualizácia, softvérové metriky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited