25. 1. 2020  19:05 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Systém na podporu vizualizácie softvéru
Autor: Bc. Veronika Prochotská
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Binder, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém na podporu vizualizácie softvéru
Abstrakt:Softvérové metriky poskytujú mocný nástroj na opis softvérového systému. Získavajú sa pomocou analýzy zdrojového kódu a poukazujú na mnohé vlastnosti softvéru. Pomocou tejto objektívnej kvantitatívnej miery vyjadrenej v čislach dokážeme nielen určiť kvalitu produktu alebo procesu, ale ju tiež predpovedať a hlavne zlepšovať. Implementovaním softvérových metrík vo forme grafických zobrazení prostredníctvom sady vizualizačných metód vyplýva pre používateľa množstvo výhod. Takýto grafický opis má vyššiu výpovednú hodnotu ako informácie podané obyčajným lineárnym textovým zobrazením. Vizualizácia metrík amplifikuje pochopenie softvéru, pomáha odhaliť skryté vzťahy a súvislosti či často sa opakujúce vzory. Primárnym cieľom práce je návrh modulárnej grafickej knižnice vhodnej sady metód vizualizácie softvérových metrík, integrovanej do inovatívneho IDE vývojového prostredia na editovanie a prezeranie zdrojového kódu. Práca identifikuje aspekty softvéru vhodné na vizualizáciu vo forme metrík ako dátového vstupu. Následne sa zaoberá rôznymi vizualizačnými metódami zachovávajúc princípy vhodného grafického zobrazenia. Ďalej analyzuje niektoré súčasné existujúce knižnice so zámerom identifikovať vhodný spôsob tvorby interaktívnej vizualizácie.
Klíčová slova:lua, vizualizácia, softvérové metriky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně