Jun 1, 2020   10:03 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Visualization of softwre evolution
Written by (author):
Ing. Lenka Baková
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia evolúcie zmien softvéru v 3D priestore
Summary:Všade navôkol je mnoho informácií, ktoré môžeme napríklad aj vhodnou vizualizáciou utriediť a hľadať medzi nimi súvislosti. Existuje mnoho druhov vizualizácií určených pre vizualizovanie najrôznejších druhov informácií. V diplomovej práci je prehľad vizualizačných techník ako takých. Práca je zameraná na vizualizáciu softvéru, konkrétne na vizualizáciu evolúcie softvéru. Hlavným prínosom práce je vytvorenie aplikácie na vizualizáciu evolúcie v 3D priestore. Postup práce a konkrétne výsledky sú opísané v druhej polovici dokumentu.
Key words:
evolúcia, vizualizácia, repozitár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited