Jun 5, 2020   2:22 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate     
     
     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Collaborative virtual environment for data visualization
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kolaboratívne virtuálne prostredie pre vizualizáciu dát
Summary:
Spolu s vývojom informačných technológií rastú aj objemy dát, ktoré vznikajú ako výstupy rôznych softvérových alebo iných nástrojov. Tieto dáta môžu mať rôzny charakter - od výsledkov rôznych dotazníkových prieskumov, cez výsledky meraní rôznych senzorov až po komplexné geografické či meteorologické dáta. Prehliadanie a analyzovanie takýchto dát je ale vzhľadom na ich množstvo veľmi náročné, a preto vzniká potreba vhodnej vizualizácie. Zobrazenie dát v textovej podobe je nepostačujúce, pretože sa takto zobrazí len malá časť údajov a zaniknú rôzne vzťahy, ktoré môžu z povahy dát vyplynúť. Plošná alebo priestorová vizualizácia informácií a následné vizuálne dolovanie v dátach môžu pomôcť pri riešení tohto problému zvlášť, keď sa do procesu objavovania informácií zapojí skupina kolaborujúcich ľudí. Táto práca sa zaoberá práve takýmto kolaboratívnym virtuálnym prostredím pre vizualizáciu dát.
Key words:
virtuálne prostredie, kolaboratívna vizualizácia dát, vizualizácia grafov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited