Feb 25, 2020   11:36 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualisation of large graphs
Written by (author): Ing. Vladimír Polák
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia rozsiahlych grafov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problémom vizualizácie rozsiahlych grafov. Teoretická časť sa zameriava na problematiku grafov a spôsoby ich vizualizácie, pričom najviac pozornosti je venovanej silovo riadeným a multi-úrovňovým algoritmom. Ďalšia časť analýzy je venovaná možnostiam využitia paralelného programovania a grafických akcelerátorov (tzv. GPGPU programovanie) v rámci tejto problematiky. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus na vizualizáciu grafov v 3D priestore, ktorý bude využívať výpočtovú silu GPU a zároveň bude schopný efektívne reagovať na nečakané zmeny v štruktúre grafu vyvolané používateľom. Navrhnuté riešenie úspešne paralelizuje algoritmus rozmiestnenia grafu a vďaka výpočtovej sile GPU dosahuje niekoľkonásobne lepšie výsledky ako pôvodná implementácia tohto algoritmu.
Key words:vizualizácia grafov, silovo riadené algoritmy, akcelerácia pomocou GPU

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited