28. 2. 2020  1:22 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia rozsiahlych grafov
Autor: Ing. Vladimír Polák
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia rozsiahlych grafov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problémom vizualizácie rozsiahlych grafov. Teoretická časť sa zameriava na problematiku grafov a spôsoby ich vizualizácie, pričom najviac pozornosti je venovanej silovo riadeným a multi-úrovňovým algoritmom. Ďalšia časť analýzy je venovaná možnostiam využitia paralelného programovania a grafických akcelerátorov (tzv. GPGPU programovanie) v rámci tejto problematiky. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus na vizualizáciu grafov v 3D priestore, ktorý bude využívať výpočtovú silu GPU a zároveň bude schopný efektívne reagovať na nečakané zmeny v štruktúre grafu vyvolané používateľom. Navrhnuté riešenie úspešne paralelizuje algoritmus rozmiestnenia grafu a vďaka výpočtovej sile GPU dosahuje niekoľkonásobne lepšie výsledky ako pôvodná implementácia tohto algoritmu.
Kľúčové slová:vizualizácia grafov, silovo riadené algoritmy, akcelerácia pomocou GPU

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene