Feb 28, 2020   1:40 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualization of dynamics of program written in C# language
Written by (author): Ing. Filip Grznár
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
Summary:V rámci tejto diplomovej práce predkladáme návrh animovanej vizualizácie dynamiky objektovo - orientovaného programu v 3D priestore. Navrhovaná vizualizácia zobrazuje nielen aktuálny stav programu, ale aj časový kontext aktuálneho stavu. Okrem iného vizualizuje postupnosť vytvárania objektov a paralelné spracovanie programu. V práci tiež navrhujeme architektúru vizualizačného systému, súčasťou ktorého je komponent monitorujúci vizualizovaný program. Architektúra umožňuje získané dáta vizualizovať v reálnom čase (používateľ môže riadiť tok sledovaného programu). Navrhli sme algoritmy pre výpočet rozmiestnenia objektov a vlákien v scéne. Vrcholom práce je implementácia navrhnutého systému -- programový systém SoftDynamik.
Key words:Vizualizácia softvéru, Dynamika programu, Monitorovanie programu, Počítačová grafika, 3D priestor, SoftDynamik, UML, sekvenčný diagram, PostSharp, OpenGL, .NET Remoting, C#

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited