25. 2. 2020  23:37 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
Autor: Ing. Filip Grznár
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
Abstrakt:V rámci tejto diplomovej práce predkladáme návrh animovanej vizualizácie dynamiky objektovo - orientovaného programu v 3D priestore. Navrhovaná vizualizácia zobrazuje nielen aktuálny stav programu, ale aj časový kontext aktuálneho stavu. Okrem iného vizualizuje postupnosť vytvárania objektov a paralelné spracovanie programu. V práci tiež navrhujeme architektúru vizualizačného systému, súčasťou ktorého je komponent monitorujúci vizualizovaný program. Architektúra umožňuje získané dáta vizualizovať v reálnom čase (používateľ môže riadiť tok sledovaného programu). Navrhli sme algoritmy pre výpočet rozmiestnenia objektov a vlákien v scéne. Vrcholom práce je implementácia navrhnutého systému -- programový systém SoftDynamik.
Kľúčové slová:Vizualizácia softvéru, Dynamika programu, Monitorovanie programu, Počítačová grafika, 3D priestor, SoftDynamik, UML, sekvenčný diagram, PostSharp, OpenGL, .NET Remoting, C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene