21. 1. 2020  0:01 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
Autor: Bc. Marek Duranský
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou grafov v trojrozmernom priestore. Vizualizovať veľké množstvo údajov bez toho, aby sa používateľ presýtil informáciami na obrazovke je problém, ktorým sa zaoberajú výskumníci dlhé roky. S príchodom sociálnych sietí na internet sa potreba kvalitnej vizualizácie dát ešte zvýšila. Pri veľkom množstve dát narážame na rôzne problémy vo vizualizácii. Táto práca obsahuje analýzu súčasne používaných vybraných algoritmov a metód na rozmiestňovanie grafov, ktoré sa snažia riešiť problémy s tým spojené. Tieto problémy sa týkajú zobrazovania grafov s minimálnym počtom prekrížení, zhlukovania grafov, kreslenia veľkých grafov, zobrazovania hierarchií, navigácie v grafe, umiestnenia virtuálnej kamery a taktiež sa dbá na estetickú stránku zobrazenia.
Klíčová slova:vizualizácia, vertigo zoom, silovo-riadené

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně