Jun 5, 2020   3:10 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

     
Graduate
     
          
     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Interactive graph visualization in three-dimensional space
Written by (author):
Bc. Marek Duranský
Department:
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
Summary:
Táto práca sa zaoberá vizualizáciou grafov v trojrozmernom priestore. Vizualizovať veľké množstvo údajov bez toho, aby sa používateľ presýtil informáciami na obrazovke je problém, ktorým sa zaoberajú výskumníci dlhé roky. S príchodom sociálnych sietí na internet sa potreba kvalitnej vizualizácie dát ešte zvýšila. Pri veľkom množstve dát narážame na rôzne problémy vo vizualizácii. Táto práca obsahuje analýzu súčasne používaných vybraných algoritmov a metód na rozmiestňovanie grafov, ktoré sa snažia riešiť problémy s tým spojené. Tieto problémy sa týkajú zobrazovania grafov s minimálnym počtom prekrížení, zhlukovania grafov, kreslenia veľkých grafov, zobrazovania hierarchií, navigácie v grafe, umiestnenia virtuálnej kamery a taktiež sa dbá na estetickú stránku zobrazenia.
Key words:
vizualizácia, vertigo zoom, silovo-riadené

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited