Dec 9, 2019   5:48 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive display of graphs in three dimensions
Written by (author): Ing. Martin Volovár
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
Summary:Práca sa zaoberá problematikou vizualizácie grafov a nájdenia vhodného rozmiestnenia. Analyzuje existujúce riešenia založené na deterministických a silovo-riadených algoritmoch. Popisuje aj moderné viacúrovňové algoritmy. V práci sa použilo radiálne rozmiestnenie, ktoré bolo implementované do existujúceho programu s použitým už naprogramovaného silovo-riadeného algoritmu a obmedzení na povrch gule a kružnicu. Riešenie je zamerané hlavne na interakciu s používateľom. V riešení som sa snažil nájsť efektívne zobrazenie, ktoré by spĺňalo čo najviac estetických kritérií.
Key words:silovo-riadené algoritmy, obmedzenia, vizualizácia, graf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited