Apr 6, 2020   2:36 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Source code documentation processing
Written by (author): Ing. Peter Mendel
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Vilhan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Táto práca sa zaoberá témou spracovania a generovania technickej dokumentácie zo zdrojových kódov jazyka Lua. Pre dobrú dokumentáciu je potrebné, aby programátor relatívne často a hlavne na miestach tomu určených písal komentáre. Práca sa zaoberá technikami syntaktickej analýzy komentárov, taktiež knižnicou LPeg, ktorá vykonáva túto analýzu v jazyku Lua prostredníctvom PEG gramatík. Ďalej rozoberá existujúce riešenia syntaktickej analýzy pre iné programovacie jazyky, štruktúru generovanej dokumentácie vo forme HTML a prezentuje nástroje LDoc a LuaDocer, ktoré sú riešením pre jazyk Lua. Výsledkom tejto práce je modul getdoc, ktorý rieši ukladanie komentárov do tabuliek kvôli lepšiemu prístupu k nim pri prípadnej ďalšej analýze a rozšírenie modulu comments o doplňovanie kostry komentárov do zdrojových kódov. Ďalším výsledkom je rozšírenie nástroja LuaDocer pri posudzovaní dokumentovania funkcií.
Key words:Lua, spracovanie dokumentácie, analýza zdrojových kódov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited