28. 2. 2020  0:52 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Autor: Ing. Peter Mendel
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Vilhan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá témou spracovania a generovania technickej dokumentácie zo zdrojových kódov jazyka Lua. Pre dobrú dokumentáciu je potrebné, aby programátor relatívne často a hlavne na miestach tomu určených písal komentáre. Práca sa zaoberá technikami syntaktickej analýzy komentárov, taktiež knižnicou LPeg, ktorá vykonáva túto analýzu v jazyku Lua prostredníctvom PEG gramatík. Ďalej rozoberá existujúce riešenia syntaktickej analýzy pre iné programovacie jazyky, štruktúru generovanej dokumentácie vo forme HTML a prezentuje nástroje LDoc a LuaDocer, ktoré sú riešením pre jazyk Lua. Výsledkom tejto práce je modul getdoc, ktorý rieši ukladanie komentárov do tabuliek kvôli lepšiemu prístupu k nim pri prípadnej ďalšej analýze a rozšírenie modulu comments o doplňovanie kostry komentárov do zdrojových kódov. Ďalším výsledkom je rozšírenie nástroja LuaDocer pri posudzovaní dokumentovania funkcií.
Kľúčové slová:Lua, spracovanie dokumentácie, analýza zdrojových kódov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene