Jun 5, 2020   2:43 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
A system to support software visualization
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém na podporu vizualizácie softvéru
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá témou vizualizácie softvéru a systému na podporu vizualizácie softvéru. Dokument rozoberá vizualizáciu softvéru a jej využitie pre programátora. Ukazuje základné spôsoby vizualizácie ako aj nástroje, ktoré sú na to určené. Analyzuje výhody a nevýhody týchto nástrojov a techniky ako tieto nástroje pracujú s oknami, ich správanie a rozloženie v programe. Ďalej sú analyzované spôsoby ako sa spravujú okná v dnes používaných systémoch. Ukazuje inovácie, ktoré sa v súčastnosti pri spravovaní okien používajú. Hodnotí výhody aj nevýhody týchto systémov a navzájom ich porovnáva.
Key words:vizualizácia, softvér, okno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited