20. 1. 2020  9:42 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
Autor: Ing. Viliam Kubis
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kottman
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
Abstrakt:Vývoj softvéru sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou mnohých priemyselných aj obchodných odvetví našej spoločnosti, pričom s rozsiahlejším, zložitejším a komplexnejším softvérom sa zväčšuje potreba softvérový produkt vyvíjať efektívnejšie, prehľadnejšie a hlavne rýchlejšie. Šetrenie času programátora pri vývoji alebo údržbe softvéru je dôležité z mnohých aspektov, medzi ktoré patrí aj zníženie nákladov na vývoj alebo údržbu softvérového produktu a zrýchlenie dodania výsledného riešenia. Súčasné integrované vývojové prostredia (IDE) ponúkajú množstvo pomôcok pre uľahčenie správy zdrojového kódu, avšak v samotnej prezentácii zdrojového kódu sa držia zaužívaného zobrazenia zdrojového kódu na základe súborov, do ktorých daný zdrojový kód patrí. Medzi inovatívne prístupy patrí abstrakcia od fyzickej (súborovej) štruktúry projektu a jeho vizualizácia založená na základe jeho logickej štruktúry. Táto práca sa zaoberá možnosťami inovatívnej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu používateľovi ako aj inovatívnymi technikami navigácie v samotnom zdrojovom kóde. Dokument analyzuje súčasný stav integrovaných vývojových prostredí a prináša súhrn noviniek a vylepšení, ktoré by malo integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua ponúkať. Prezentuje prototyp navrhnutého softvérového riešenia inovatívneho IDE, ktoré je založené na presnej syntaktickej analýze zdrojového kódu a ponúka používateľovi mnoho inovatívnych vlastností a možností ako aj kompletnú zmenu zaužívanej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu.
Klíčová slova:IDE, integrované vývojové prostredie, Lua, GUI, window managers, parsing, AST, abstract syntax tree, Qt, ZUI, Zoom User Interface, graph, layout manager, HyperLua, Hypergraph

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně