25. 10. 2020  17:45 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Identifikační číslo: 10275
Univerzitní e-mail: qlehkozivova [at] stuba.sk
 

     
Absolvent
     
Závěrečná práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Autor:
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Ing. Igor Mráz, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Oponent 3:Ing. Tibor Vaško
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením kvality a autenticity rajčiakov a rajčiakových výrobkov dostupných na našom trhu. V rámci práce bola rozvinutá spolupráca s firmou Kolagrex Int., spol. s r.o. sídliacou v Kolárove, ktorá poskytla vzorky rajčiakov, kečupov a rajčiakových pretlakov na analýzu a tiež umožnila meranie konzistencie vzoriek kečupov a rajčiakových pretlakov. Pri hodnotení kvality boli vo vybraných vzorkách rajčiakov a rajčiakových výrobkov uskutočnené merania farby (konkrétne parametrov L, a, b), konzistencie, reologické vlastnosti (tokové krivky, dynamická medza toku, tixotropia tokových kriviek, viskozitné krivky, zdanlivá viskozita v okamihu vytláčania kečupu z obalu, zmena zdanlivej viskozity s teplotou komerčných kečupov a tiež tokové, viskozitné krivky laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH, zmena viskozity s teplotou laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH), stanovenie prchavých zlúčenín, chemických indikátorov kvality -- hydroxymetylfurfuralu (HMF) a furozínu. Z fyzikálno-chemických a autentifikačných parametrov boli vo vzorkách sledované: refraktometrická sušina, pH, titračná kyslosť, formolové číslo, celkové a jednotlivé sacharidy (glukóza, fruktóza, maltóza a sacharóza), organické kyseliny (kyselina citrónová, jablčná, octová a DL- pyroglutámová), prvky (draslík, horčík, vápnik). Získané výsledky boli porovnávané s požiadavkami uvádzanými v AIJN, Potravinovom kódexe Slovenskej republiky, EEC, IFFJP (International Federation of Fruit Producers) a s výsledkami iných autorov. Z autentifikačných parametrov (formolové číslo, kyselina citrónová, jablčná, PCA, draslík a horčík) a rajčiakového podielu vo vzorkách kečupov a vzorke rajčiakového pretlaku používaného na výrobu kečupov od firmy Kolagrex Int., spol. s r.o. bola viacnásobnou regresiou vytvorená rovnica na výpočet rajčiakového podielu v kečupoch.
Klíčová slova:
kvalita, autentifikácia, rajčiakové výrobky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně