Oct 29, 2020   3:52 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Identification number: 10275
University e-mail: qlehkozivova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

     
     Final thesis          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
The Physical-Chemical Methods in Quality and Authenticity Evaluation of the Food Products
Written by (author):
Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Opponent 1:
Ing. Igor Mráz, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Opponent 3:
Ing. Tibor Vaško
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením kvality a autenticity rajčiakov a rajčiakových výrobkov dostupných na našom trhu. V rámci práce bola rozvinutá spolupráca s firmou Kolagrex Int., spol. s r.o. sídliacou v Kolárove, ktorá poskytla vzorky rajčiakov, kečupov a rajčiakových pretlakov na analýzu a tiež umožnila meranie konzistencie vzoriek kečupov a rajčiakových pretlakov. Pri hodnotení kvality boli vo vybraných vzorkách rajčiakov a rajčiakových výrobkov uskutočnené merania farby (konkrétne parametrov L, a, b), konzistencie, reologické vlastnosti (tokové krivky, dynamická medza toku, tixotropia tokových kriviek, viskozitné krivky, zdanlivá viskozita v okamihu vytláčania kečupu z obalu, zmena zdanlivej viskozity s teplotou komerčných kečupov a tiež tokové, viskozitné krivky laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH, zmena viskozity s teplotou laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH), stanovenie prchavých zlúčenín, chemických indikátorov kvality -- hydroxymetylfurfuralu (HMF) a furozínu. Z fyzikálno-chemických a autentifikačných parametrov boli vo vzorkách sledované: refraktometrická sušina, pH, titračná kyslosť, formolové číslo, celkové a jednotlivé sacharidy (glukóza, fruktóza, maltóza a sacharóza), organické kyseliny (kyselina citrónová, jablčná, octová a DL- pyroglutámová), prvky (draslík, horčík, vápnik). Získané výsledky boli porovnávané s požiadavkami uvádzanými v AIJN, Potravinovom kódexe Slovenskej republiky, EEC, IFFJP (International Federation of Fruit Producers) a s výsledkami iných autorov. Z autentifikačných parametrov (formolové číslo, kyselina citrónová, jablčná, PCA, draslík a horčík) a rajčiakového podielu vo vzorkách kečupov a vzorke rajčiakového pretlaku používaného na výrobu kečupov od firmy Kolagrex Int., spol. s r.o. bola viacnásobnou regresiou vytvorená rovnica na výpočet rajčiakového podielu v kečupoch.
Key words:
kvalita, autentifikácia, rajčiakové výrobky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited