24. 10. 2020  16:26 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Identifikačné číslo: 10275
Univerzitný e-mail: qlehkozivova [at] stuba.sk
 

     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Oponent 1:
Ing. Igor Mráz, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Oponent 3:
Ing. Tibor Vaško
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením kvality a autenticity rajčiakov a rajčiakových výrobkov dostupných na našom trhu. V rámci práce bola rozvinutá spolupráca s firmou Kolagrex Int., spol. s r.o. sídliacou v Kolárove, ktorá poskytla vzorky rajčiakov, kečupov a rajčiakových pretlakov na analýzu a tiež umožnila meranie konzistencie vzoriek kečupov a rajčiakových pretlakov. Pri hodnotení kvality boli vo vybraných vzorkách rajčiakov a rajčiakových výrobkov uskutočnené merania farby (konkrétne parametrov L, a, b), konzistencie, reologické vlastnosti (tokové krivky, dynamická medza toku, tixotropia tokových kriviek, viskozitné krivky, zdanlivá viskozita v okamihu vytláčania kečupu z obalu, zmena zdanlivej viskozity s teplotou komerčných kečupov a tiež tokové, viskozitné krivky laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH, zmena viskozity s teplotou laboratórne pripravených kečupov s rôznym pH), stanovenie prchavých zlúčenín, chemických indikátorov kvality -- hydroxymetylfurfuralu (HMF) a furozínu. Z fyzikálno-chemických a autentifikačných parametrov boli vo vzorkách sledované: refraktometrická sušina, pH, titračná kyslosť, formolové číslo, celkové a jednotlivé sacharidy (glukóza, fruktóza, maltóza a sacharóza), organické kyseliny (kyselina citrónová, jablčná, octová a DL- pyroglutámová), prvky (draslík, horčík, vápnik). Získané výsledky boli porovnávané s požiadavkami uvádzanými v AIJN, Potravinovom kódexe Slovenskej republiky, EEC, IFFJP (International Federation of Fruit Producers) a s výsledkami iných autorov. Z autentifikačných parametrov (formolové číslo, kyselina citrónová, jablčná, PCA, draslík a horčík) a rajčiakového podielu vo vzorkách kečupov a vzorke rajčiakového pretlaku používaného na výrobu kečupov od firmy Kolagrex Int., spol. s r.o. bola viacnásobnou regresiou vytvorená rovnica na výpočet rajčiakového podielu v kečupoch.
Kľúčové slová:kvalita, autentifikácia, rajčiakové výrobky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene