May 31, 2020   10:57 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Identification number: 10291
University e-mail: vladimir.goga [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
Projects               Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Baláž
Návrh elektrického pohonu a jeho riadenia pre skúšobný trhací stroj
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Berčák
Elektronicke možnosti prípravy zmesi pre benzínové motory
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Berta
Experimental device for measuring the stiffness of the tension springs
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Bohuš
Vývoj a realizácia skúšobného stroja s elektronickým riadením
May 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Bohuš
Vývoj a realizácia skúšobného stroja s elektronickým riadením
April 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Czibor
Riadenie a modelovanie aktívnej prevodovky riadenia pre osobný automobil
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Ďuriš
Elektronické a mechanické systémy podvozku lietadiel a simulácia jeho vysúvania
May 2010Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Ďuriš
Optimization of Landing Gear Emergency Extension System
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Écsy
Elektromechanický zdvihák pre automobily
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Géczy
Modelovanie a simulácia semi-aktívneho pruženia podvozku automobilu
May 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Gregor
Harmonic excitation generator for forced vibration analysis
May 2018Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adrián Hudek
Experimental determination of Young's modulus of materials by bending test
May 2018
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jediný
Modelovanie činnosti elektronickej uzávierky diferenciálu EDS
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Karaba
Dynamic system identification based on experimental measurements
May 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kikta
Dynamická odozva vozidla pri prejazde nerovnosťami
May 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kikta
Návrh zariadenia pre testovanie absorbčných vlastností materiálov
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kollár
Mechatronický model protiblokovacieho brzdového systému ABS
May 2012Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kučera
Modelovanie kráčajúceho robota
May 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Martin Kudri
Control of load mechanism using PLC system
May 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Kudri
Control panel for tensile testing machine
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kupčiha
Simulácia tenzometrického snímača sily pomocou MKP
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kupčiha
Tenzometrické meranie deformácií
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Macala
Elektronické riadenie natáčania škrtiacej klapky spaľovacieho motora
May 2012
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Mihalský
Návrh a realizácia hnacieho mechanizmu pre skúšobný trhací stroj
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Michlík
Tlmenie kmitania pružného ramena reguláciou hnacieho pohonu
December 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominik Mrva
Experimentálne meranie krútiaceho momentu
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Mrva
Magnetic brake for DC motor
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Olexa
Merací systém pre stanovenie prevodovej charakteristiky snímača zrýchlenia
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Pazdera
Merací systém pre stanovenie prevádzkových charakteristík DC motora
May 2016
Displaying the final thesis
30.Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Zdenko Pucovski
Design and realization of a simple hydraulic circuit
May 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zdenko Pucovski
MKP analýza merania mechanických napätí odporovými tenzometrami
May 2017
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Ragan
Modernization of tensile testing machine - electric motor and measuring system
May 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Skatulla
Active vibration damping of composite structures
May 2022Displaying the final thesis
34.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Filip Sklenár
Position control for stabilizing the swing arm
May 2020
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Sojčák
Návrh pohonu a optimalizácia geometrie vybraného člena kľukového mechanizmu
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Stromko
Experimentálne zariadenie pre zisťovanie parametrov DC motora
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Suchý
Experimental analysis of mass-point dynamics
May 2019
Displaying the final thesis
38.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Ladislav Šarkán
Watt's centrifugal governor for DC motor
May 2020Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Tarcala
Auxiliary electric drive for a mechanical wheelchair
May 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Turčan
Kľukový mechanizmu - výukový model
May 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Turčan
Speed regulation of DC motor
May 2019
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Urbánek
Prvky pasívnej bezpečnosti automobilov
May 2015
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Damir Valah
Analýza rovinnej napätosti mechanických prvkov
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Damir Valah
Diagnostika vibrácií - modálna analýza
May 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Edvin Virág
Meranie kmitania pružných členov
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress