20. 6. 2019  15:00 Valéria
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Labovský, PhD.
Identifikačné číslo: 10292
Univerzitný e-mail: juraj.labovsky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Bándy
Návrh technológie na výrobu monochlór benzénu priamou chloráciou benzénu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Bartoš
Kontinuálna nitrácia toluénu využitím HEX reaktora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Bartoš
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Béreš
Analýza procesu výroby kyseliny dusičnej
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Borošová
Návrh technológie na výrobu DMC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Dámer
Návrh technológie na výrobu etylesteru kyseliny octovej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Danko
Návrh technológie na výrobu amoniaku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Danko
Využitie paralelných výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Frolek
Návrh technológie výroby a separácie MTBE
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Galis
Modeling and Simulation of a Membrane Module
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emilián Gocník
Návrh a vytvorenie databázového systému vlastnosti čistých látok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oliver Chovančík
Návrh technológie výroby dimetyl éteru
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Jurík
Návrh technológie na výrobu etylamínov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Kačmárová
Návrh technológie výroby 3-metylpyridín-N-oxidu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Karas
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gábor Kovács
Návrh technológie na výrobu monochlórtoluénu priamou chloráciou toluénu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Libiak
Vytvorenie databázového systému na zber, kontrolu a vyhodnotenie údajov laboratórnych cvičení z chemického inžinierstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lilla Lukovicsová
Návrh technológie na výrobu formaldehydu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Maková
Návrh technológie na výrobu etylénoxidu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Matejková
Výroba vinylchloridu z acetylénu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Moravčík
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Orságová
Návrh technológie na separáciu viaczložkovej zmesi pri výrobe DMC
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Rečka
Návrh technológie výroby a separácie ETBE
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Rusková
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Slobodová
Vytvorenie softvéru na modelovanie atmosférickej disperzie ťažkých plynov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Štefaňák
Návrh technológie výroby chlór benzénu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Turan
Vytvorenie softvéru na automatickú HAZOP analýzu využitím simulačného nástroja HYSYS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Váczyová
Optimalizácia chladiaceho systému na výrobnej jednotke AVD6
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Žiško
Návrh technológie výroby propylén glykolov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná