30. 5. 2020  0:07 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Labovský, PhD.
Identifikačné číslo: 10292
Univerzitný e-mail: juraj.labovsky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

          
     
     
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ladislav Bándy
Návrh technológie na výrobu monochlór benzénu priamou chloráciou benzénu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Bartoš
Kontinuálna nitrácia toluénu využitím HEX reaktora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Bartoš
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Béreš
Analýza procesu výroby kyseliny dusičnej
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Borošová
Návrh technológie na výrobu DMC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Dámer
Návrh technológie na výrobu etylesteru kyseliny octovej
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Danko, PhD.
Návrh technológie na výrobu amoniaku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Danko, PhD.
Využitie paralelných výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Frolek
Návrh technológie výroby a separácie MTBE
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Galis
Modeling and Simulation of a Membrane Module
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emilián Gocník
Návrh a vytvorenie databázového systému vlastnosti čistých látok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Oliver Chovančík
Návrh technológie výroby dimetyl éteru
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Jakub Jurík
Návrh technológie na výrobu etylamínov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriána Kačmárová
Návrh technológie výroby 3-metylpyridín-N-oxidu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denis Karas
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gábor Kovács
Návrh technológie na výrobu monochlórtoluénu priamou chloráciou toluénu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Libiak
Vytvorenie databázového systému na zber, kontrolu a vyhodnotenie údajov laboratórnych cvičení z chemického inžinierstva
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lilla Lukovicsová
Návrh technológie na výrobu formaldehydu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Maková
Návrh technológie na výrobu etylénoxidu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Matejková
Výroba vinylchloridu z acetylénu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Moravčík
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Orságová
Návrh technológie na separáciu viaczložkovej zmesi pri výrobe DMC
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Rečka
Návrh technológie výroby a separácie ETBE
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Rusková
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Slobodová
Vytvorenie softvéru na modelovanie atmosférickej disperzie ťažkých plynov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Štefaňák
Návrh technológie výroby chlór benzénu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Turan
Vytvorenie softvéru na automatickú HAZOP analýzu využitím simulačného nástroja HYSYS
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Váczyová
Optimalizácia chladiaceho systému na výrobnej jednotke AVD6
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Žiško
Návrh technológie výroby propylén glykolov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná