3. 8. 2020  16:45 Jerguš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Vojtko, PhD.
Identifikační číslo: 10303
Univerzitní e-mail: juraj.vojtko [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Adaptácia postupu trénovania akustických modelov pre systém automatického rozpoznávania reči pre slovenčinu.
Autor: Ing. Juraj Vojtko, PhD.
Pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Adaptácia postupu trénovania akustických modelov pre systém automatického rozpoznávania reči pre slovenčinu.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá návrhom modifikácií postupu trénovania stochastických akustických modelov, ktoré sa pouţívajú v systémoch automatického rozpoznávania reči. Navrhované modifikácie sú na viacerých úrovniach procesu trénovania, počnúc výberom jednotiek, návrhom štruktúry modelov, pokračujúc inicializáciou aţ po stanovenie ukončujúcej podmienky zastavujúcej trénovací postup. Práca tieţ predkladá zdôvodenia a výsledky experimentálnych overení navrhnutých modifikácií a na základe navrhnutých modifikácií vyslovuje odporúčania optimálnych nastavení a efektívnych postupov trénovacieho procesu.
Klíčová slova:automatické rozpoznávanie reči, trénovanie akustických modelov, štruktúra a topológia HMM

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně