Dec 9, 2019   9:11 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Bugaj, PhD.
Identification number: 10308
University e-mail: qbugajp [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

ALEXY, P. -- CHODÁK, I. -- BAKOŠ, D. -- BUGAJ, P. -- MIKUŠOVÁ, M. -- TOMANOVÁ, K. -- BENOVIČ, F. -- PLAVEC, R. -- MIHALÍK, M. -- TOMAŠKOVÁ, M. Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami: Úžitkový vzor č. 7317. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. 9 p.

Original name: Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami: Úžitkový vzor č. 7317
English name: Biologically degradable polymer composition with impeoved properties
Written by (author): prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (25%)
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (25%)
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. (13%)
Ing. Peter Bugaj, PhD. (12%)
Ing. Miroslava Mikušová, PhD. (5%)
Ing. Katarína Tomanová, PhD. (5%)
František Benovič (3%)
Ing. Roderik Plavec, PhD. (5%)
Michal Mihalík (5%)
Ing. Monika Tomašková (2%)
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Place of publishing: Banská Bystrica
Year of publication: 2015
Number of pages: 9
Original language: Slovak
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Year of submission: 2015
Year of transmission:
 
Entry made by: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Last change: 01/20/2017 09:25 (Michal Lukáč)