16. 7. 2019  0:40 Drahomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Cigánek, PhD.
Identifikačné číslo: 10327
Univerzitný e-mail: jan.ciganek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Auder
Optimalizácia inteligentných dopravných systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Bányi
Design and implementation of open-data data warehouse
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Budáč
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Cintula
Komplexný mechatronický systém pre riadenie pohybu garážovej brány
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dankovčik
Aplikácia softvérových agentov pre informačný systém v zdravotníctve
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gábor Elek
Optimalizácia pohybu robotického vozidla v bludisku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bálint Farkas
Neuro-fuzzy modelovanie dynamických systémov v energetike
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Fintor
Optimálne riadenie spotreby paliva osobného vozidla s automatickou prevodovkou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Gorelík
Návrh a realizácia SCADA systému pre model výrobnej linky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Hegedüš
Hľadanie podobnosti v zdrojových kódoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Hupčík
Databázový a vizualizačný systém pre automatizovanú výrobnú linku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Ilko
Optimalizácia inteligentných dopravných systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Juhas
Metódy tvorby štruktúr neurónových sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Juhas
Modelovanie nelineárnych procesov využitím fuzzy logiky a neurónových sietí
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Patrik Karaba
Interaktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Karaba
Modelovanie a riadenie aktívneho tlmenia automobilu pomocou fuzzy logiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Korčičiak
Modelovanie a riadenie dynamických MIMO systémov pomocou fuzzy logiky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Krolák
Modelovanie a riadenie dynamických systémov vo vozidle pomocou fuzzy logiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Macho
Fuzzy-neuro algoritmy modelovania nelineárnych procesov v doprave
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Májek
Databázový a vizualizačný systém výrobnej linky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Pavol Mrva
Vplyv fuzzyfikácie a defuzzyfikácie na kvalitu regulácie dynamických systémov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Mucha
Spracovanie a vizualizácia medicínskych snímok s využitím strojového učenia a virtuálnej reality
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Müller
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Paššák
Modelovanie dynamických systémov použitím soft metód
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Rusnák
Optimálne riadenie dopravných uzlov modernými technológiami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Šedivý
Simulácia a riadenie pohybu umelej kybernetickej ruky pomocou fuzzy logiky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Šimčák
Modelovanie a simulácia riadenia dopravných uzlov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Šimončič
Komplexný mechatronický systém pre riadenie a vizualizáciu energetických systémov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Tuhársky
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Ukrop
Algoritmy parkovania vozidla pomocou fuzzy logiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marco Vacarelu
Optimalizácia pohybu robotického vozidla v bludisku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Vavríková
Databázový a vizualizačný systém pre procesy biologického čistenia vôd
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamila Vavríková
Decentralizovaný systém riadenia a vizualizácie sústavy čističiek odpadových vôd
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Zemanová
Hľadanie podobnosti v dokumentoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Žemla
Optimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladoch
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná