27. 5. 2020  5:52 Iveta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Cigánek, PhD.
Identifikační číslo: 10327
Univerzitní e-mail: jan.ciganek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Závěrečná práce
          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
Autor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Pracoviště:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
Abstrakt:
Cieľom práce bolo navrhnúť efektívny a prakticky aplikovateľný spôsob syntézy robustných diskrétnych regulátorov lineárnych dynamických systémov pri zohľadnení parametrických neurčitostí a s využitím teórie robustného riadenia na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Dizertačná práca sa pri návrhu robustných zákonov riadenia opiera a využíva moderné metódy optimalizácie úloh s ohraničeniami, ktoré po algoritmizácii v prostredí Matlab umožnili efektívny návrh algoritmov robustnej syntézy na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Na základe metód kvadratického programovania a definovaného kritéria kvality riadenia je v práci analyzovaný a odvodený algoritmus riadenia zohľadňujúci neurčitosť parametrov v matematickom modeli riadeného procesu a odvodený zákon robustného riadenia zaručujúci stabilitu a kvalitu riadenia pre rôzne typy procesov opísaných prenosovou funkciou v s- a z-oblasti. Práca okrem nových teoretických poznatkov poskytuje porovnanie výsledkov v numerickej a grafickej forme so špecifikáciou porovnania navrhovaného algoritmu s konvenčnými robustnými algoritmami z hľadiska hlavných kritérií kvality, ktorými sú maximálneho preregulovania a doby regulácie.
Klíčová slova:
parametrická neurčitosť, algebraický prístup, kvadratické programovanie, robustné riadenie, robustná stabilita, polynomiálne metódy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně