17. 7. 2019  6:28 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Cigánek, PhD.
Identifikačné číslo: 10327
Univerzitný e-mail: jan.ciganek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
Autor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť efektívny a prakticky aplikovateľný spôsob syntézy robustných diskrétnych regulátorov lineárnych dynamických systémov pri zohľadnení parametrických neurčitostí a s využitím teórie robustného riadenia na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Dizertačná práca sa pri návrhu robustných zákonov riadenia opiera a využíva moderné metódy optimalizácie úloh s ohraničeniami, ktoré po algoritmizácii v prostredí Matlab umožnili efektívny návrh algoritmov robustnej syntézy na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Na základe metód kvadratického programovania a definovaného kritéria kvality riadenia je v práci analyzovaný a odvodený algoritmus riadenia zohľadňujúci neurčitosť parametrov v matematickom modeli riadeného procesu a odvodený zákon robustného riadenia zaručujúci stabilitu a kvalitu riadenia pre rôzne typy procesov opísaných prenosovou funkciou v s- a z-oblasti. Práca okrem nových teoretických poznatkov poskytuje porovnanie výsledkov v numerickej a grafickej forme so špecifikáciou porovnania navrhovaného algoritmu s konvenčnými robustnými algoritmami z hľadiska hlavných kritérií kvality, ktorými sú maximálneho preregulovania a doby regulácie.
Kľúčové slová:parametrická neurčitosť, algebraický prístup, kvadratické programovanie, robustné riadenie, robustná stabilita, polynomiálne metódy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene