Oct 19, 2019   9:36 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Krammer
Identification number: 10903
University e-mail: xkrammer [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)
External colleague - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Data mining technique and its use in the management of water supply
Tóthová, Katarína -- Krammer, Peter -- Gibala, Tomáš
Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov. In Pitná voda 2013: Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice,SR, 8.-10.10.2013. Bratislava : VodaTím, 2013, p. 67--73. ISBN 978-80-971272-1-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2013Details
2.Reconstruction of the Shape of 3D Objects by Structured Light
Krammer, Peter -- Syrová, Lívia
Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla. In ŠAGÁTOVÁ, A. -- STACHO, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009, ISBN 978-80-227-3094-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2009Details
3.Rekonštrukcia tvaru 3D objektov
Krammer, Peter -- Syrová, Lívia
Rekonštrukcia tvaru 3D objektov. Diploma thesis. Bratislava : FEI STU, 2009. 69 p.
final thesis2009Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.