26. 8. 2019  10:59 Samuel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Krammer
Identifikačné číslo: 10903
Univerzitný e-mail: xkrammer [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAMMER, P. -- SYROVÁ, L. Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla. In ŠAGÁTOVÁ, A. -- STACHO, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009, ISBN 978-80-227-3094-5.

Originálny názov: Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla
Anglický názov: Reconstruction of the Shape of 3D Objects by Structured Light
Autor: Ing. Peter Krammer (50%)
doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. (50%)
Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: Časť samostatného dokumentu
Zborník: ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor: Elektrotechnika
Odbor výsledku: Elektrotechnika
Rok odoslania: 2009
 
Záznam vložil: Ing. Peter Krammer
Posledná zmena: 02.06.2016 23:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ŠAGÁTOVÁ, A. -- STACHO, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. ISBN 978-80-227-3094-5.

Originálny názov: ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009
Editor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Ing. Matúš Stacho, PhD.
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Druh publikácie: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-227-3094-5
Vydavateľ: STU v Bratislave FEI
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2009
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka: knižná verzia
Pôvodný jazyk: angličtina
 
Záznam vložil: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Posledná zmena: 02.06.2016 17:17 (Import dát z knižnice)