Jul 18, 2019   3:14 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Krammer
Identification number: 10903
University e-mail: xkrammer [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

KRAMMER, P. -- SYROVÁ, L. Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla. In ŠAGÁTOVÁ, A. -- STACHO, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009, ISBN 978-80-227-3094-5.

Original name: Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla
English name: Reconstruction of the Shape of 3D Objects by Structured Light
Written by (author): Ing. Peter Krammer (50%)
doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. (50%)
Department: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute of Electrical Engineering
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection: ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Scientific field: Elektrotechnika
Field of result: Elektrotechnika
Year of transmission: 2009
 
Entry made by: Ing. Peter Krammer
Last change: 02. 06. 2016, 23:24 (Data import from library)


Source specification:

ŠAGÁTOVÁ, A. -- STACHO, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. ISBN 978-80-227-3094-5.

Original name: ŠVOČ 2009: Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009
Editor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Ing. Matúš Stacho, PhD.
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-227-3094-5
Publisher: STU v Bratislave FEI
Place of publishing: Bratislava
Year of publication: 2009
Type of scope: strany
Kind of collection: book version
Original language: English
 
Entry made by: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Last change: 02. 06. 2016, 17:17 (Data import from library)