9. 12. 2019  21:57 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Identifikační číslo: 110
Univerzitní e-mail: viera.rozinajova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Proděkanka - Fakulta informatiky a informačných technológií
 
Externí spolupracovnice - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Vybrané prístupy k tvorbe softvérových systémov
Autor: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vybrané prístupy k tvorbe softvérových systémov
Abstrakt:Predkladaná práca si kladie za cieľ poskytnúť pohľad na vybrané aspekty prístupov k tvorbe softvérových systémov s dôrazom na nové trendy, ktoré sa v tejto oblasti presadzujú. Efektívna metodológia pre vývoj softvéru musí brať do úvahy dôležité aspekty moderných spôsobov vývoja softvéru. Súčasné požiadavky uprednostňujú najmä schopnosť prispôsobiť sa zmenám a možnosť znovupoužitia hotových komponentov. Medzi prístupmi, ktoré sa z tohoto pohľadu javia ako sľubné, práve Architektúra orientovaná na služby umožňuje splnenie zadaných požiadaviek. Preto sme sa v práci zamerali na prístup postavený na službách. Prvá časť práce predstavuje aspekty a princípy Architektúry orientovanej na služby, druhá časť je venovaná dôležitým výskumným zámerom a výzvam v danej oblasti. Prezentujeme tiež niektoré z našich výskumných príspevkov týkajúcich sa metodológií vývoja softvéru, distribuovanému spracovaniu a kompozícii služieb.
Klíčová slova:vývoj softvéru, architektúra orientovaná na služby, distribuované spracovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně