19. 7. 2019  2:00 Dušana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Brehovská, PhD.
Identifikační číslo: 11277
Univerzitní e-mail: qbrehovska [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Tvorba 3D modelov pri využití technológie laserového skenovania
Autor: Ing. Jana Brehovská, PhD.
Pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba 3D modelov pri využití technológie laserového skenovania
Abstrakt:Cieľom práce bolo preskúmať možnosť využitia Level set metódy pri tvorbe modelov z údajov získaných skenovaním, získané závery využiť pri tvorbe programu v jazyku C a ten aplikovať na konkrétny súbor bodov daný priestorovými súradnicami. V práci je stručne popísaná metóda laserového skenovania a súčasný stav tvorby modelu z údajov získaných touto metódou. Ďalšia časť práce sa venuje využitiu Level set metódy pri tvorbe modelov, popisujem matematický model na tvorbu modelov a navrhujem numerické riešenie tejto metódy. Navrhnutý postup riešenia je otestovaný na konkrétnych príkladoch. Tie potvrdili možnosť využitia tejto metódy na tvorbu modelov, pričom poukázali na výhody aj nevýhody tejto metódy. Hlavný význam práce spočíva v navrhnutí metódy na tvorbu modelov nazvanej Level Set Method Surface Reconstruction (LSMSR) a vytvorenia programu v jazyku C.
Klíčová slova:tvorba 2D a 3D modelov, Level set metóda, dištančná funkcia, laserové skenovanie, laserové skenovacie systémy, terestrické laserové skenovanie, terestrické laserové skenovacie systémy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně