Nov 17, 2019   2:41 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.
Identification number: 11556
University e-mail: jana.veternikova [at] stuba.sk
University e-mail: janka.veternikova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Jakabovič
Výskum ODS ocelí pre pokročilé jadrové zariadenia
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Kristof
Výskum materiálov pre fúzne reaktory
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Pinťa
Experimentálne metódy používané pri výskume radiačného poškodenia tlakovej nádoby jadrových reaktorov.
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Pinťa
Výskum degradačných procesov konštrukčných materiálov jadrovej elektrárne pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Šesták
Zvyšovanie jadovej bezpečnosti v oblasti skladovania jadrového paliva
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress