Oct 20, 2020   6:23 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Identification number: 11598
University e-mail: andrej.babinec [at] stuba.sk
 
 

Contacts          Lesson          
     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michal Adamík
Innovative tool path generation methods for industrial manipulator
May 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Adamík
Použitie robotického manipulátora v robotizovanom kreslení
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Benčat
Spracovanie odometrických dát šmykom riadeného diferenciálneho podvozku
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Bielik
Programming the Arduino Robot
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Bielik
Robotics SystemTBX a jeho využitie v mobilnej robotike
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Božek
Navigácia mobilného robota v simulátore V-REP
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Číž
Virtual launch of the production line
May 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Danko
Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
June 2024Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Bálint Domonkos
Logistics Robot Control in ROS Framework
May 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Ďurček
Virtuálny model platformy iRobot Create pre simulátor V-REP
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marcel Frajt
Interconnection of Visual System with an Industrial Robot
May 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gergely Galgóczi
Riadenie pohybu robotického manipulátora s využitím senzorov
May 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Grega
Korekcia pracovnej roviny robotického manipulátora pomocou externých senzorov
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Grega
Robot Motion Control Based on RGBD Camera
May 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Peter Grega
Modeling and Control of Discrete Event System
June 2020
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Grejták
Návrh a realizácia linky s robotickým manipulátorom pre účely čistenia lisovacích foriem suchým ľadom.
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Halász
Riadenie pohybu robotického manipulátora na základe externých senzorov
May 2016Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Halász
Robotic Manipulator Control in ROS Framework
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hlavatovič
Využitie silovo-momentového senzora pre navádzanie a učenie priemyselného manipulátora
May 2015
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Horváth
Riadenie pohybu robotického manipulátora na základe externých senzorov
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Horváth
ROS Utilization for Control of Industrial Manipulator
May 2018Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Andrej Chmurčiak
System Design for 100% Production Quality Control of Automated Lines
May 2021Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Christov
Industrial robot control based on visual system
May 2019Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Ronald Jala
Production Line Analysis and Optimization with Plant Simulation Software
June 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Janovský
Návrh riadenia robota pre zabezpečenie online korekcií polohy pri MIG/MAG zváraní
May 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Timotej Joštiak
Spolupráca viacerých robotických manipulátorov pri obsluhe dopravníkového systému
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Kamenský
Analysis and Optimization of Production Processes Using Simulation Tools
June 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Kenický
Robot manipulator kinematics
May 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Körmendy
Bezdrôtové snímače využívajúce Bluetooth
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Körmendy
Parabolický solárny kolektor s automatickým natáčaním ku slnku
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Samuel Kubas
Generovanie robotických modulov v prostredí Process Simulate
May 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Marton
Robotic surface covering of objects specified in the form of point clouds
June 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Medveď
Guiding the Arm while Moving a Mobile Manipulator Chassis
May 2019Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Medveď
Riadenie humanoidného robota cez ROS pomocou Matlabu
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Meluš
Komunikačný systém diaľkovo riadeného inšpekčného mobilného robota
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Eduard Mráz
Robustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredí
May 2022
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Pariža
Lokalizácia mobilného robota pomocou vizuálneho systému
May 2014Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Plachý
Image Processing for Robotics Needs
May 2018Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Prekop
Modeling an Automated Cooling Rack in Plant Simulation
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Bálint Sallay
Generating Database Definitions of SCADA System for Slovak Highway Tunnels
May 2021
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Filip Štec
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
May 2023
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Štipčák
Využitie priemyselného robota a kamerového systému pre triedenie súčiastok
May 2015
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Švec
Tvorba HMI na platforme iOS pre bezdrôtové riadenie mobilného robota
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Tokár
Decentralizované riadenie výrobnej linky pomocou PLC
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Topoľský
Design of Robotic Workplace Safety System
June 2021
Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Adam Trizuljak
Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí
May 2023Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Urdianyk
Exploratory mobile robot
May 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ján Urdianyk
Implementation of the VFH navigation method into the mobile robot with ROS
May 2021
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Valkovič
Collection of Objects Using a Mobile Robotic Arm
May 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Marian Vanderka
Riadenie letu Air-bota v prostredí FlightGear
May 2013
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Varga
Tvorba mriežkovej mapy mobilného robota s využitím laserového skenera
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Voskár
Riadenie kvadrokoptéry pomocou mobilného zariadenia na platforme iOS
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Žembery
Designing the control of event system
June 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress