6. 6. 2020  13:38 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Identifikačné číslo: 11598
Univerzitný e-mail: andrej.babinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     
     Výučba     Záverečná práca     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Michal Adamík
Inovatívne metódy generovania trajektórie pre priemyselný manipulátor
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Adamík
Použitie robotického manipulátora v robotizovanom kreslení
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Benčat
Spracovanie odometrických dát šmykom riadeného diferenciálneho podvozku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Bielik
Programovanie Arduino robota
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Bielik
Robotics SystemTBX a jeho využitie v mobilnej robotike
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Božek
Navigácia mobilného robota v simulátore V-REP
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Číž
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Bálint Domonkos
Riadenie logistického robota v prostredí ROS
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Ďurček
Virtuálny model platformy iRobot Create pre simulátor V-REP
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marcel Frajt
Prepojenie vizuálneho systému s priemyselným robotom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gergely Galgóczi
Riadenie pohybu robotického manipulátora s využitím senzorov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Grega
Korekcia pracovnej roviny robotického manipulátora pomocou externých senzorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Grega
Riadenie pohybu robota na základe RGBD kamery
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Peter Grega
Modelovanie a riadenie udalostného systému
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jaroslav Grejták
Návrh a realizácia linky s robotickým manipulátorom pre účely čistenia lisovacích foriem suchým ľadom.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Halász
Riadenie pohybu robotického manipulátora na základe externých senzorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Halász
Riadenie robotického manipulátora v prostredí ROS
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Hlavatovič
Využitie silovo-momentového senzora pre navádzanie a učenie priemyselného manipulátora
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Horváth
Riadenie pohybu robotického manipulátora na základe externých senzorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anton Horváth
Využitie ROS pri riadení priemyselného manipulátora
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktor Christov
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ronald Jala
Analýza a optimalizácia výrobnej linky pomocou softvéru Plant Simulation
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Janovský
Návrh riadenia robota pre zabezpečenie online korekcií polohy pri MIG/MAG zváraní
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Timotej Joštiak
Spolupráca viacerých robotických manipulátorov pri obsluhe dopravníkového systému
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Kenický
Kinematika robotického manipulátora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Körmendy
Bezdrôtové snímače využívajúce Bluetooth
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Körmendy
Parabolický solárny kolektor s automatickým natáčaním ku slnku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Kubas
Generovanie robotických modulov v prostredí Process Simulate
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Matej Marton
Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Medveď
Navádzanie ramena pri pohybe podvozku mobilného manipulátora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Medveď
Riadenie humanoidného robota cez ROS pomocou Matlabu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Meluš
Komunikačný systém diaľkovo riadeného inšpekčného mobilného robota
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Eduard Mráz
Robustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredí
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Pariža
Lokalizácia mobilného robota pomocou vizuálneho systému
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Plachý
Spracovanie obrazu pre potreby v robotike
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Prekop
Modelovanie automatizovaného vychladzovacieho regálu v prostredí Plant Simulation
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Sedlák
Modelovanie, analýza a optimalizácia výrobných systémov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Štipčák
Využitie priemyselného robota a kamerového systému pre triedenie súčiastok
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Filip Švec
Tvorba HMI na platforme iOS pre bezdrôtové riadenie mobilného robota
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Tokár
Decentralizované riadenie výrobnej linky pomocou PLC
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Urdianyk
Prieskumný mobilný robot
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Šimon Valkovič
Zber objektov pomocou mobilného robotického ramena
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Marian Vanderka
Riadenie letu Air-bota v prostredí FlightGear
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Varga
Tvorba mriežkovej mapy mobilného robota s využitím laserového skenera
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Voskár
Riadenie kvadrokoptéry pomocou mobilného zariadenia na platforme iOS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
BP
Autor: Michal Žembery
Návrh riadenia udalostného systému
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná